ثبت شرکت

مناسب ترین نوع ثبت شرکت با کسب و کار ما

از اقدامات اولیه برای ثبت شرکت تصمیم گیری برای تعیین نوع و حدود فعالیت شرکت می باشد. حال اینکه چه نوع شرکتی ثبت کنیم که مناسب با کسب و کار ما باشد و حدود مسئولیت های ما را شامل شود بسیار نکته مهمی است ، زیرا گاهی با ثبت نوع شرکت غیر مرتبط با کسب…

همه آنچه باید از کمیسیون ماده صد بدانیم…

این کمیسیون در قانون تعریف و شرح وظایف خاص خود را دارد، اما آنجایی که ما بیشتر نام این کمیسیون را شنیده ایم در زمان وقوع تخلفات در امور ساختمان سازی شهری است. در ابتدا با نوع تخلفاتی که به طور معمول به این کمیسیون ارجاع داده می شود آشنا میشویم. انواع تخلفات ارجاعی به…

در مورد وکیل خود بیشتر بدانید

اگر وکیل از سمت خود استعفا دهد باید در زمان مناسب موکل خود را در جریان قرار دهد تا موکل پیش از جلسات بعدی و یا مراحل بعدی دادرسی، فرصت کافی برای انتخاب وکیل دیگر و معرفی او به دادگاه داشته باشد. خودداری از انجام این تکلیف به معنای تقصیر وکیل است. فرض کنیم وکیلی…

اعسار

اعسار زمانی که شخص توانایی پرداخت هزینه های دادرسی و یا پرداخت محکوم به (مبلغی که به پرداختش محکوم شده )  را ندارد و هیچگونه اموال منقول یا غیر منقولی ندارد می تواند دادخواست اعسار خود را که عبارت است از عدم توانایی پرداخت به دادگاه ارائه و بنا به صلاحدید قاضی دادگاه اگر معسر…

تفاوت سر قفلی و حق کسب و پیشه

سر قفلی وجهی است که مالک در ابتدای اجاره و جدای از اجاره بها از مستأجر می گیرد تا محل را به وی اجاره  بدهد و واگذار کند. ولی حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت بوجود می…